Eveniment open-air
SĂRBĂTOARE LA BIZERE
Situl arheologic de la Frumuşeni

5 septembrie

Eveniment organizat de Complexul Muzeal Arad şi Primăria Comunei Frumuşeni, cu sprijinul Consiliului Judeţean Arad şi Centrului Cultural Judeţean Arad

top

Cercetare preventivă
SIT A1_1 Şagu (Autostrada Arad – Timişoara – Lugoj)

aprilie-octombrie 2010
Colectiv: George Pascu Hurezan - responsabil, Florin Mărginean, Victor Sava (specialişti),
Luminiţa Andreica, Adelina Stoenescu, Cosmina Cojocaru, Agnes Szekely, Roberto Tănăsache, Cristian Budihală, Lucian Budihală, Zlatoie Ţmor, Daniel Preda, Vasile Mizgan (tehnicieni de săpătură)
Obiective: Cercetarea arheologică preventivă a fost determinată de necesitatea descărcării de sarcină arheologică a sitului identificat în hotarul comunei Şagu, situat pe viitorul tronson al autostrăzii Arad-Timişoara, între kilometrii 0+19.900 – 0+20.620.
Reultate: Au fost descoperite 321 de complexe arheologice (numerotate de la 1 la 321 – Cx_1/Cx_321). Dintre acestea au fost descoperite 13 complexe ce aparţin secolelor III-V d.Hr., iar 308 aparţin epocii târzii a bonzului (BD şi HA1). Dintre toate complexele arheologice săpate se remarcă cele în care au fost identificate numeroase resturi de cuptoare, greutăţi de lut. Inedit este faptul că în toate aceste gropi au fost descoperite numeroase părţi de cuptoare decorate. Printre descoperirile cele mai interesante se numără şi o groapă menajeră în care au fost depuse numeroase bucăţi din pereţii unor locuinţe. Importanţa acestor artefacte rezidă în posibilitatea de a reconstituii modalitatea de construcţie a locuinţei respective. Aceasta s-a putut realiza datorită numeroaselor impresiuni de crengi şi scânduri prezente pe aceste bucăţi de pereţi. O altă descoperire remarcabilă este o groapă în care au fost identificate resturile unui cuptor de ars ceramică, împreună cu un lot de vase ceramice (o parte dintre acestea sunt rebuturi) şi greutăţi de lut. Resturile de cuptor şi ceramică au fost aruncate în această groapă în urma unei „defecţiuni tehnice”, care a survenit probabil în timpul arderii lotului de ceramică.
Săpătura extinsă a unui asemenea sit duce la o mai bună cunoaştere a finalului epocii bronzului din Banat şi Crişana, iar surprinderea orizonturilor cronologice BD şi HA1 oferă o mai bună cunoaştere a cronologiei relative. Toate descoperirile efectuate până în prezent arată importanţa acestui sit în rafinarea cronologiei relative a finalului epocii bronzului din această zonă. Pe lângă aceasta situl oferă informaţii vaste cu privire la habitatul acestei conumităţi, îndeletnicirile acestor oameni, organizarea internă a aşezării şi nu în ultimul rând asupra credinţelor magice ale acestei comunităţi umane.

top

Prezentarea cercetarilor arheologice
"CETATEA VECHE" SANTANA (JUDETUL ARAD)

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca
04 martie 2010
Invitati: drd. Victor SAVA – arheolog (Complexul Muzeal Arad), dr. Florin GOGÂLTAN – cercetator (Institutul de Arheologie si Istoria Artei Cluj-Napoca)

top